Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12:00 PM
1
Zvláštna zhoda okolností? Nezvyčajné súradnice? Možno iba náhoda, a predsa... keby som bola spisovateľka, možno by som za tými udalosťami a náhodami hľadala tajný zmysel. Hoci uvedenú ašpiráciu nemám, teší ma, že som si vytvorila  pozoruhodnú skladačku niekoľkých dejov a dávam im spoločného menovateľa. Akého, možno nebude treba uviesť, možno jeho charakteristika vyplynie zo samotných faktov –


24. november 2011 - spomienkovou slávnosťou pripomíname (MO MS) Račanom 150. výročie príchodu M. Alstera za správcu miestnej katolíckej farnosti. Tento významný slovenský rodoľub patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej aj Spolku sv. Vojtecha, bol jeho prvým podpredsedom. Patril k podporovateľom prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Svoje činorodé vlastenectvo dokazoval aj rozvíjaním cyrilo-metodskej tradície, veď už v roku 1863 dal vyhotoviť na veľký kostolný zvon reliéf sv. Cyrila a Metoda.  Posviacka zvona sa konala 19. novembra 1863 a v nedeľu 22. novembra 1863  znela v kostole aj slávnostná omša na počesť 1000-ročia ich príchodu na Veľkú Moravu.

V roku 1885 bol Alster členom slovenskej delegácie na púti do Ríma, vyvolanej encyklikou pápeža Leva XIII, venovanej slovanským vierozvestom. Na mnohých kňazov v tom čase zabralo zastrašovanie uhorských úradov a maďarských úradníkov, a tak zostalo iba osem mužov, čo sa nedali odhovoriť, ani odstrašiť a do Ríma putovali. Svoje zážitky z púte zachytil Alster podrobne a emotívne vo farskej kronike. Zápisy v kronike viedol, oproti svojim predchodcom, dôsledne v slovenskom jazyku.

Hoci v roku 1916 padli dva zvony z farského kostola za obeť prvej svetovej vojne, račišdorfskí farníci sa po jej skončení poskladali nielen na nové zvony, ale na jeden z nich dali opätovne odliať reliéf oboch vierozvestov. Od roku 1989 neraz zaznieva práve v deň 5. júla v kostole slávnostný koncert, venovaný ich pamiatke.

27. november 2011 - v katedrále sv. Šebastiána – hlavnom chráme Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave – Krasňanoch sa uskutočnila slávnostná konsekrácia nového oltára a monumentálnej chrámovej mozaiky. Má na nej miesto aj výjav zomierajúceho sv. Cyrila so svätými Metodom a Gorazdom, ale aj symbolická nádoba so zrnom na rozsievanie viery Slovanom.

Aká zvláštna zhoda okolností - - -


1 comments:

  1. ...zvláštna zhoda okolností? Iste, ale nič sa nedeje náhodou, všetko má svoje príčiny a dôsledky. Preto budme vďačný za to všetko a "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane".

    OdpovedaťOdstrániť