Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12:30 PM
0

Čas nezastavíš -
plynie neustále
No ak si svojím životom
               a prácou
zanechal stopu,
ktorá je smerovkou,
            dobrom  pre iných –
Nežil si svoj život márne...


František Kubu
25. 1. 1932 – 83. výročie od úmrtia

V Rači pôsobil 40 rokov (1885-1925) ako správca školy, učiteľ, organista, predseda v spolkoch Orol a Dobrovoľný hasičský spolok.

František Kubu prišiel ako učiteľ do našej obce 17. 3. 1885 ( 130. výr.) a postupne sa jeho prínos v kultúrno-osvetovej oblasti stáva  skutočne mnohostranný. Za jeho pôsobenia bola o.i. nacvičená a tradične sa spievala na Vianoce vo Farskom kostole sv. Filipa a Jakuba polnočná omša od Jána Jakuba Rybu. Tradícia tejto spievanej polnočnej omše dovŕšila v našej obci skoro 100 rokov.


Slovenský Orol v Račištorfe v roku 1923, Fr. Kubu sedí v strede tretieho radu

Dom č. 46 na Alstrovej ulici

Dom vilového typu s barokovými prvkami pochádza z konca 19. storočia, je to bývalý dom učiteľa a organistu Františka Kubu.František Kubu pôsobil v Rači celých štyridsať rokov. Ani v dobe silnejúcej maďarizácie roku 1895 nepodľahol politickému tlaku zo strany vrchnosti a v škole, ktorú spravoval, sa aj napriek vyhrážkam vyučovalo po slovensky.

V roku 1925 ho penzionovali,  ale aj zaslúžený odpočinok  dožil v Rači. Za jeho pôsobenia bol v roku 1882 založený Dobrovoľný hasičský zbor v Račišdorfe; F.K. bol jeho čestným predsedom. Stal sa aj predsedom Slovenského orla, založeného v obci  roku 1923. Bol členom výboru Spolku svätého Vojtecha aj členom Zväzu učiteľov Slovenska.

František Kubu, vážený občan a vzácny kultúrno-osvetový činiteľ v našej obci, zomrel 25. januára 1932. 

Česť jeho pamiatke!
0 comments:

Zverejnenie komentára