Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10:37 AM
0
Krasňany – šesťdesiate roky minulého storočia – doslova nádherná „plienková kolónia“: nové úhľadné bytovky a okolo nich aj na neveľkých balkónoch vyvešané plienky. Po nedávno vydláždených chodníkoch sa prechádzajú mladé rodinky. Všade naokolo - deti, deti, deti...
Ako by im mohla stačiť jedna škola? Najprv JSŠ Hubeného 21, neskôr aj ZDŠ na Kadnárovej ulici doslova „praskajú vo švíkoch“. Pomaly nestačí dvojsmennosť prevádzky. Družinárske oddelenia sú vysunuté mimo priestorov vlastných školských budov. Treba ešte jednu školu! A perspektívne aj strednú školu pre takú bohatú populáciu.

A tak na Hubeného ulici vyrastá ako z vody doslova školský komplex. Rodičia s nádejou hľadia na jeho rastúce múry, pochvaľujú zaujímavú architektúru.

Nová škola – krásna, pohodlná – na tichej, ľahko dostupnej ulici. Neďaleko má priestory aj Miestna ľudová knižnica, zdravotné stredisko, dve materské školy aj jasle. Všetko blízko – na dohodenie kameňom...

Plynie čas – školské roky – desaťročia. Aj novšia škola na Hubeného ulici už dávno vypustila svojich prvých žiakov. „Zabývala sa“, stala sa súčasťou jednej z pekných a pohodlných štvrtí mesta. Pomaly a isto si buduje svoju tradíciu. Sú v nej zapísané mená  riaditeľov i riaditeliek školy, výborných učiteliek a učiteľov, ale aj úspešné roky existencie vyspelého speváckeho zboru, ktorý pod vedením uč. U. Ulmanna zožal mnohé ocenenia na speváckych súťažiach. Možno pridať aj športové úspechy žiakov, nejedno cenné umiestnenie v slovenských súťažiach mladých zdravotníkov, vo vedomostných olympiádach, umeleckých súťažiach.

Otváram si webovú stránku tejto školy a z jej úvodnej stránky preberám text :

Svoju históriu začala písať 22. februára 1971, keď po prvýkrát zasadlo do lavíc novootvorenej školy 663 žiakov, ktorí prišli zo ZDŠ na Kadnárovej ul. a zo ZDŠ na Hubeného ul. 21. V 26 triedach vyučovalo 30 učiteľov a súčasne začala svoju činnosť školská družina so 6 oddeleniami. 

Zatiaľ čo vo vedúcich funkciách sa vystriedalo 7 riaditeľov a 7 zástupcov, bránu školy už 40 rokov otvára ten istý pán školník. Spolu so svojou manželkou od prvého dňa zabezpečovali prevádzku školy a starajú sa o ňu dodnes.

Veru, plynie čas, prináša so sebou zmeny. Krasňany dávno nie sú plienkovou kolóniou. Veľa učiteľov, ktorí na škole pôsobili, odišlo do dôchodku, stovky bývalých žiakov už stihli zapísať do „svojej“ školy svoje školopovinné deti. Dnes škola „nepraská vo švíkoch“, hoci je v Krasňanoch jediná – základná, dokonca k sebe prijala aj oddelenia materskej školy.

Pekne si žije plnohodnotným školským životom, postupne sa preoblieka do obnoveného, modernejšieho šatu.

Dnes, 27. októbra 2011, má táto škola svoj veľký slávnostný deň – prijíma pomenovanie, ktoré bude iste veľkým záväzkom pre jej pedagogických pracovníkov aj žiakov.

Stáva sa

Základnou školou s materskou školou Jána Amosa Komenského.


0 comments:

Zverejnenie komentára