Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11:43 PM
0
Momentka


Apríl – dekafónia nálad, bizarná výstavka obrazov v dažďových kvapkách, po mlákach na chodníkoch ... aj v nás, ľuďoch ... A predsa tuším, počujem, s radosťou vnímam jasavé sólo Jari – jej prítomnosť je zo dňa na deň zreteľnejšia –


Prší, prší...ako v pesničke...                              Zo šlabikára detských spomienok
Apríl sa na zimu hrá                                         zopár viet prečítam,
Lenže vzduch vonia                                           nezmazaných slov
kvetmi, medovo –                                               A potom dobehnem
Je jar!                                                                vnuka pred sebou –
Kráčam –                                                           Spoločne
retiazkou krokov                                                prekročíme dážďovku
zväzujem mláky –                                              a z vlasov vŕby
Vijem z nich veniec                                           strasieme drobné kvapky:
ako z púpav a                                                     Aby ešte viac pršalo!
sedmokrások –

Začarovaný...                                                     Pod dáždnik skryjem
                                                                           svoj babkovský smútok –
Kedy sme ich plietli                                          Veď je tu jar!
na briežku nad potokom                                   Tak sa mi po nej  
a žlté húsatá                                                      zacnelo...
pri nás čivčali?...
Kam sa len podelo
toľko jarí, rokov?
Čas –
Kto ťa, chlapče,
dobehne,
zastaví?

0 comments:

Zverejnenie komentára