Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9:18 AM
0
a mám prečo.
O 15:00 sa v našom Nemeckom kultúrnom dome začne tradičná slávnosť. Opäť – ako pred rokom, dvomi, tromi... šestnástimi bude venovaná dievčatám a chlapcom, ktorých literárne práce tvoria náplň našej regionálnej literárnej súťaže. Jej zakladatelia – vtedajší členovia výboru MO MS - jej dali zaujímavý aj priliehavý názov

Račiansky jahodový kvet

            Veru, súťaž je staršia ako jej súčasní prispievatelia – až na dospelých. Škoda, že už nemôžu byť na jej tohtoročnom vyhodnotení Milan Luknár, Albín Polakovič, Vladimír Ivanič. Ale iste príde Ľudovít Havlovič, možno aj Rudolf Klokner a Alfonz Havránek, pamätníci celej histórie súťaže.

            Na slávnosti odznejú ukážky z ocenených literárnych prác a úspešní mladí autori obdržia nielen diplomy, ale aj knižné a vecné ceny od Miestneho odboru MS, tiež od Domu MS v Bratislave, od nášho račianskeho pána starostu aj od Školského úradu v našej mestskej časti. Dostanú do rúk aj zborník ocenených prác nielen ako spomienku na 16. ročník súťaže, ale aj ako inšpiráciu do budúcich literárnych pokusov.

Vyberám z úvodu zborníka:

Milí mladí autori,

            96 – 143 – 167 – 192
Nebojte sa, nejde o matematickú úlohu. Je to štatistický údaj a svedčí o počte literárnych príspevkov do súťaže Račiansky jahodový kvet za ostatné štyri ročníky. Sme veľmi radi, že ich počet neustále rastie a sme ešte radšej, že vzrastá aj ich obsahové bohatstvo a štylistická úroveň.
Naozaj bolo čo čítať a nebolo vôbec ľahké hodnotiť a vyberať najúspešnejšie.
Do 16. ročníka našej súťaže sme Vám ponúkli tieto témy:

Spod školského prachu
Život na Alstrovej ul. (o domoch, ľuďoch a udalostiach z jednej račianskej ulice)                                        
Koľko rečí vieš ...
Poznám jedno miesto a mám ho  rád (rada)

Obdržali sme k nim 101 Vašich prác, pričom najviac z nich – 60, t.j. cca 60 % patrilo téme „Poznám jedno miesto a mám ho  rád (rada)“. Kde všade ste nás vďaka nej pozvali - do rôznych miest Slovenska, ale aj do rôznych kútov sveta. Bolo to zaujímavé cestovanie. Škoda, že príspevkov o Rači a jej Alstrovej ulici prišlo poskromne. Tam sme očakávali bohatšiu úrodu.
Zato piata, voľná téma, opäť splnila náš predpoklad – aj bohatstvom tém, aj rôznorodosťou žánrových foriem. Veď sme mohli čítať detektívne príbehy, sci-fi poviedky aj rozprávky, v malom počte, ale o to s väčším pobavením - humoresky.
V celkovom súbore prác ubudlo pokusov o básnickú tvorbu, najmä lyrickú a čo sme celkom nečakali, aj esejí. Zato v epických žánroch dostali veľký priestor rôzne druhy opisov, hlavne náladový a dynamický. Keď ste ich prikorenili štipkou humoru, satiry, kritiky, či nonsensu, bolo ich čítanie ešte zaujímavejšie.
Zo 192 príspevkov až 59, t.j. 31 %, malo mladučkých autorov, teda žiakov 2. - 4. ročníka, čo nás nesmierne teší. Vieme, že deti rady rozprávajú, ale napísať príbeh je oveľa ťažšie. Veru, niektorým v dobrom iste pomohli aj starší, možno rodičia či starí rodičia, za čo sa nedá hnevať. Veď ak sa niekto chce naučiť písať, klásť svoje myšlienky na papier, potrebuje nielen dobrú vôľu, ale aj radu a väčší tréning. Veľa čítať, počúvať, premýšľať – to je začiatok každej tvorivej literárnej činnosti. Len je potom dôležité stať sa neskôr samým sebou. A vedieť oddeliť svoje myšlienky, svoje vyjadrenia od ostatných.  Stať sa autorom v pravom zmysle slova.
Hodnotiacu porotu 16. ročníka súťaže tvorili: Dobroslava Luknárová, Eva Šimoničová, Želmíra Gerhatová, František Hanuliak, Mária Voznická.

Výber prác, ktoré v našom zborníku opätovne ponúkame, by mal byť nielen prezentáciou najlepšieho, čo sme v 16. ročníku súťaže našli. Mal by byť aj inšpiráciou, povzbudením do ďalšej tvorivej práce. Preto pridávame i tradičné „čriepky“ – úryvky z ďalších príspevkov, ktoré nás zaujali. Niekedy stačí veta, krátky výrok, inokedy je čas na rozsiahle vyrozprávanie príbehu, zážitku. Ste rovnakého názoru, dievčatá a chlapci?

Ako je krásne, že je nám, ľuďom, daný dar reči. Využívame ho denno-denne a možno sa oplatí aj v súvislosti s ním hľadať kultivované formy a skutočne človečenskú kultúrnu formu komunikácie.
D. L.

16. ročník literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet 2011 – 2012

Listina víťazov

 1. kategória – ročníky 1. - 4.
Zadané témy:
 1. miesto: Hana Strečanská: Malá lúčka,  4.A, ZŠ Tbiliská 4
 2. miesto: Hana Viktória Sallemová: Život na Alstrovej ulici, 8 r., SŠ Jána de La Salle
 3. miesto: Dominika Vargová: Poznám jedno miesto..., 9 r., SŠ Jána de La Salle
Voľná téma:
 1. miesto: Samuel Taufer: Život s mojimi dvomi bratmi, 9 r., SŠ Jána de La Salle
 2. miesto: Benjamín Vaš: Vianočné sviatky, 9 r., SŠ Jána de La Salle
 3. miesto: Soňa Štefániková: Môj škrečok, 9 r., SŠ Jána de La Salle
                Karin Poláková: Strapáčik a ježko, 4.B, ZŠ Tbiliská 4

 1. kategória – ročníky 5. - 7.
Zadané témy:
 1. miesto: Alžbeta Rajčanová: Moja Rača, 6.B, ZŠ Tbiliská 4
                Filip Kuchta: Ako som sa stal rytierom,5.A, ZŠ Tbiliská 4
2.  miesto:  Hana Čížiková: Spod školského prachu, VI-1,ZŠ Mladých pokolení, Kovačica
                    Barbora Simovová: Ja a angličtina, 7.C, ZŠ Tbiliská 4
 1. miesto:  Želimir Chalupa: Keby som mal čarodejný prútik, 5.1,ZŠ Mlad.p., Kovačica
Voľná téma:
 1. miesto: Jakub Michalovič: Nezvyčajný návštevník, 11 r. ZŠ Tbiliská 4
 2. miesto: Nikola Ratkovská: Ako som zachránila Boba, 5.A, ZŠ Tbiliská 4
 3. miesto: Sabína Sklenicová: Nie, Vianoce už nie, 11 r., SŠ Jána de La Salle
                Lukáš Kotek: Deravá hlava, 5.C, ZŠ Tbiliská 4

3.   kategória – ročníky 8., 9.
Zadané témy:
 1. miesto: Daniela Šutovská: Poznám jedno miesto..., 13 r. SŠ Jána de La Salle
 2. miesto: Eva Biloveská: Spod školského prachu...., Sek.A, SŠ Jána de La Salle
 3. miesto: Andrea Dudášová: Záhrada, 15 r., SŠ Jána de La Salle
Voľná téma:
 1. miesto: Dávid Cerulík: Prípad vykradnutého školského trezora, 14 r., SŠ J. de La Salle
 2. miesto: Miriam Šipošová: ...moja lásočka, 8.A, ZŠ Kupeckého 74, Pezinok
 3. miesto: Martina Tomášiková: Pekné slovo železnú bránu otvára, 8-1, ZŠ Mladých pokolení, Kovačica
                Matúš Peráček: Pre teba, láska moja, 8.A, SŠ Jána de La Salle

Hlavná cena:                                        Petra Pálková: Úsmev, 15 rokov, SŠ Jána de La Salle

Pochvalné uznanie vo 4. kategórii: Mária Kotvášová-Jonášová: Predám brata, kúpte si ho
                                                               profesorka Sj, ZŠ Mladých pokolení, Kovačica

Pochvalné uznanie MO MS za bohatú literárnu tvorbu, prezentovanú na webovej stránke http://www.racan.sk/:
                                                               Eduard a Gabriela Wenzloví


V Bratislave 26. marca 2012
Výbor MO MS v Rači

Čriepky

pre inšpiráciu, zamyslenie aj pobavenie ...

Lastovička na drôte                        „Zasa vstávať“, frfle Fero,
a slniečko zubaté                             ale už si chystá pero,
September už na nás máva,            farbičky aj zošity.
do školy nás privoláva.                   Školáčik – jak „vyšitý“!
Adam Krištof, 6.B, ZŠ Tbiliská
Zima je už pred dverami,
náruč svoju otvára
S vianočnými prázdninami
príde oddych, zábava...
Lukáš Margul, 6.B, ZŠ Tbiliská

Odprášim prach z učebníc,
lebo škola volá...
Róbert Hollý, 6.B, ZŠ Tbiliská

...a ponúknite ich pohárom vínka,
veď je ono – račianska medicínka.
Zuzka Kederová, 6.B, ZŠ Tbiliská


... keď všetko, čo potrebujem, čo milujem, mám doma?! Niekedy sa treba naozaj dobre poobzerať okolo seba, aby sme si všimli, čo nám život ponúka. Často ten „ideál“ máme rovno pod nosom.
Veronika Vranová, 8.A, ZŠ Tbiliská 


...chodiť v škôlke na anglinu,
to vraj teraz veľmi letí...
Veronika Hanusová, 5.roč., ZŠ s MŠ J.A. Komenského Hubeného25
Škola milá, premilá,
čo si mi to spravila?
Súčet, súčin, podiel, rozdiel -
radšej s otcom hokej pozriem...
Sandra Kerdíková, 4.B, ZŠ Tbiliská

...Pri ceste rastú obrovské lopúchy. Robíme si z nich čiapky a z mega lopúchov aj plášte a hráme sa na lopúchových škriatkov...
Barborka Horváthová, 3.B, SŠ Jána de La Salle

...To miesto tam už nie je, ale vybojovalo si miesto v mojom srdci...
Lenka Bieliková, 4.B, ZŠ Tbiliská

Tabuľa i stoličky                             Šprechujeme, speakujeme,
majú rady maličkých.                      všetko vôkol krásne znie,
Prehovorí za nás krieda:                 gavaríme, hutoríme,
My sme, veru, vzácna trieda!         ak tomu človek rozumie...
Tomáš Bernát, 13 rokov, sekunda, G Hubeného 23

..Keď poprosíme mamičku,
dovolí nám pozerať Partičku.
Vládne tam dobrá nálada,
Dangl sa smeje: Ha – ha – ha...
Dominik Štefanička, 13 rokov SŠ Jána de La Salle


Prečo toto miesto vo svojom srdci mám?
Príroda ma očarila – tam rád chodievam...
Matúš Stieranka, 14 rokov, ZŠ Tbiliská


Najkrajší kút v šírom svete –
slová známej piesne –
Aj ja taký kútik mám,
domovom ho nazývam...
... Domov – môj najmilší –
tu sú moji najbližší.
Peťo Mačuga, 13 rokov, sekunda, G Hubeného 23


... Kto vidí budúcnosť v práci medzi štyrmi stenami kancelárie je cvok, lebo nevie, o čo príde, keby pracoval mimo nej. Až príliš sa ponáhľame dopredu a zabúdame na to najkrajšie, čo máme priamo pred nosom...
Andrej Cích, 15 rokov, ZŠ Tbiliská


Je opäť temná noc a ja Ti pusu
poslať chcem,
aby sa Ti krajšie začínal
ďalší deň...
Sára Gerzanovičová, 8.A, SŠ Jána de La Salle


... aj preto si myslím,
že má Rača zlatú truhlicu.
Akú?
No predsa – Alstrovu ulicu.
Andrea Blahová, 5.A, ZŠ Tbiliská


...Ja bývam na Tbiliskej 5, idem sa zahrať na Tbiliskú 4 a keby sa mi niečo stalo, utekal by som na Tbiliskú 6 – zdravotné stredisko. Bože, zavaruj!
Samuel Khandl, prima A, SŠ Jána de La Salle

... Rača. to je historický kraj
Hrozna a dobrých ľudí raj...
Romana Jakubčíková, sekunda, SŠ Jána de La Salle

0 comments:

Zverejnenie komentára