Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9:39 AM
0
V roku 1855 bol zakúpený dom býv. Zichyho kúrie pre katolícku školu (dom Alstrova č.171) – 160. výročie. Budova ako škola slúžila plných 80 rokov. Do roku 1931 ako ľudová cirkevná škola, potom do roku 1935 ako meštianka. Práve v tom roku dostali račianski žiaci svoju novú modernú dvojposchodovú školskú budovu na Čachtickej ul.- 80. výročie.
Po roku 1935 dostali bývalú Zichyho kúriu rádové sestry Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré tam zriadili „Detskú opatrovňu – Úvodu“. Pred 65 rokmi sa cirkvou riadená MŠ stala štátnou a slúžila pre račianske deti – ako jedna z viacerých – až do roku 1991, teda 41 rokov. V súčasnosti slúži rádu Školských bratov.

10. 9. 1925 (90 rokov) - bol slávnostne založený futbalový klub ŠK Račištorf. Na jeho čele stál notár Václav Jošt. Prvú koženú futbalovú loptu značky Rabax daroval futbalovému oddielu mäsiar Aladár Wessel. V roku 1928 získal futbalový oddiel lúku oproti železničnej stanici Račištorf a postavil na nej futbalové ihrisko.

10. 9. 2010 (5 rokov) - bola slávnostne otvorená budova Nemeckého kultúrneho domu. Stánok račianskej kultúry bol opätovne sprístupnený verejnosti po rozsiahlej rekonštrukcii a pamiatkovej obnove, ktorej predchádzalo vysporiadanie vlastníckych vzťahov.

21. 9. 1855 zomrela Vilma Névery, barónka, dcéra barónskeho páru, majiteľov tzv. Pálffyho kúrie – 160 rokov od úmrtia. Umrela  ako šesťročná na následky uštipnutia hadom. Je pochovaná v tzv. barónskych hroboch na miestnom cintoríne.

27. 9. 1840 bol spustený do prevádzky prvý úsek konskej železnice na trase Bratislava – Svätý Jur v dĺžke 15,5 km, kde jedna zo zastávok bola v Račišdorfe. Konská železnica do Sv. Jura bola prvou železnicou na Slovensku a v Uhorsku. Pre zabezpečenie prevádzky riaditeľstvo zakúpilo 118 koní, ktoré ťahali dva osobné vozne. V Račišdorfe sa nachádzala prepriahacia stanica pre kone.

                                                      Vybrané z Historického kalendára na rok 2015 od M. Hatalovej


0 comments:

Zverejnenie komentára