Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5:00 PM
0
Áno, bolo! Ak sa vydaril rok, stihli sa načas všetky práce vo vinohrade, bola bohatá úroda aj šikovný skúsený vinár. A ešte šikovnejší, kto víno popredal“ – tak by sme odpovedali mnohí. No možno by vzápätí nasledovali výhrady – čo ak by ... lebo cesta hrozna prostredníctvom vína až po možné zlato, teda zisk, z jeho predaja máva veľa úskalí.
„Áno, môže byť! Veď sa stačí pozrieť na tieto bobuľky iršaja, keď svieti na ne slnko. Už sú zrelé, pozrite - zlaté?! – presviedča zvedavca priamo vo vinohrade jeho majiteľ, alebo ešte lepšie jeho manželka a či nejaký nadšený majster – fotograf.
A čo ak existuje ešte tretie „áno“? Dokonca s pomerne širokým popisom aj zdôvodnením vo veľmi významnom, dokonca historicko-vedeckom spise?
 
Autorom nie je nikto iný ako slávny uhorský polyhistor 18. storočia, ten, ktorému sám pápež Klement XII. udelil prestížny titul „Veľká ozdoba Uhorska“ a ktorého vedecké úsilie nadšene a bohato podporoval vtedajší rakúsko-uhorský panovník, cisár Karol VI. Áno, je to Matej Bel a jeho slávne dielo Notitia Hungariae novae historico-geografica (Historicko-geografická znalosť nového Uhorska).

Typograficky nádherne vybavené spisy, viazané v koži, kde latinský text bohato ilustrujú mapy a barokové knižné dekorácie od Samuela Mikovíniho (vytlačené v Amsterdame), podávajú široký a plastický obraz vtedajšieho Uhorska podľa jednotlivých stolíc. Malo ich byť 48 a celý súbor bol rozplánovaný do 6 – 7 zväzkov. Škoda, že vyšli z nich v 18. storočí iba štyri! Našťastie sa mimo nich zachovalo množstvo ďalších podkladových materiálov a medzi nimi aj pozoruhodné pojednávanie O uhorskom víne a vinohradníctve. Čítame v ňom:
„Naša rozprava nemôže opomenúť, že v uhorských viničoch je aj čosi zázračné. Napodiv, ako rastú, zároveň s nimi narastá zlato podľa obdivuhodného umenia prírody, takže čím viac sa tomu divíš, tým menej postihuješ príčiny a podstatu tohto úkazu. Raz totiž žilky letorastov sú popretkávané zlatými nitôčkami, tu sa na listoch ukazujú zlaté pásiky a lupienky, tam hroznové zrnká sú najčistejšie zlato, inde úponky, ktoré sa prichytávajú o koly a ako kučery sa okolo nich vinú, pozostávajú z ťahavého zlata – neraz vinič vyrastajúci z koreňov na spôsob chmelu ako stočené vlákno objíma iný vinič, ba zlato ako kvapka sedí na zrelom hrozne, podľa čoho v Hornom Uhorsku zvláštnu odrodu hrozna, ktorá sa ľudovo volá Arany szőlő, nazývajú Zlatým hroznom. Obyvatelia to už nepokladajú za zázrak, ale pretože sa to vyskytuje na viacerých miestach, chápe sa to ako bežný a častý úkaz.“(O uhorských vínach“, §V, viď Matej Bel: O svätojurskom víne. Vydavateľstvo OBZOR, Bratislava 1984).
Pravda – nepravda? Popísaný úkaz bol vraj vo vtedajšom vedeckom svete pomerne rozšírený. Dokonca sám Matej Bel sa snažil podať o ňom primeraný prírodovedecký výklad, odporujúci akejkoľvek súdobej alchýmii či okultizmu. Hoci boli rovnakého názoru niekoľkí Belovi učení priatelia, napr. K. O. Moller alebo P. Raday, ďalší jeho spolupracovník prešovský lekár J. A. Raymann existenciu aurum vegetabile (rastúceho zlata vo viniči) vážne spochybňoval.
Z nášho pohľadu zmienka o „viničnom zlate“ vlastne vôbec nie je podstatná. Oveľa dôležitejšie a pre súčasnosť cennejšie sú mnohé ďalšie fakty a opisy, ako sa nimi podarilo M. Belovi, prípadne jeho spolupracovníkom (predovšetkým J. Matolay zo Zvolena, ale aj J. Pavelek zo Sv. Jura) naplniť pojednanie O uhorských vínach – v 12 kapitolách, O svätojurskom víne – v 2 častiach a 27 kapitolkách, Vinohrady a vína v dolnom Uhorsku roku 1720 – v 8 kapitolách, ale aj Stať o malokarpatskom vinohradníctve v samotnom veľkolepom diele Notitia...
Aj v nej sa mihne pomyselný motív „zlata“, avšak – čo nás viac zaujme – tiež pozoruhodná charakteristika vín zo slovenských vinárskych lokalít, ako sa tradujú dodnes:
„Račianske víno teda patrí medzi tie najlahodnejšie lahôdky a pije sa s veľkou nádejou na uzdravenie. Najmä vtedy, keď rok bol viniču priaznivý. Je lahodnej chuti, príjemnej vône, farby blížiacej sa k zlatej, ak je ročné až dvojročné. Keď ho vypiješ, nezdolá ľahko hlavu, ani svaly, ale po zohriati žalúdka rýchlo prechádza do močového mechúra... Za račianskym vínom ani trochu nezaostáva vajnorské, ak ho dokonca netreba uprednostniť. Čokoľvek sme totiž chválili na onom, vrchovato by si našiel aj na tomto, býva dokonca ešte staršie... Ďalej treba pochváliť vína pezinské a im príbuzné: grinavské, limbašské. Ich mok býva hustý, ak úroda dobre dozrela, a taký silný, že ľahko pomúti hlavu. Im sú najbližšie bratislavské, najmä tie, ktoré sa rodia na vŕškoch v susedstve Rače a ktorých ľudový názov je Hohenau. Majú totiž výbornú chuť a nie sú nadmieru sírnaté...
Skúsenosť poučila mnohých, že naše víno sa zaobíde bez umelých zásahov, len nech sa nalieva do čistých sudov, ukladá vo vhodnej pivnici a nech sa s ním narába hygienicky a poctivo. Trvalo by dlho, keby sme mali prebrať jednotlivé druhy vín, ktoré tento kraj rodí. Chvála patrí aj vínu modranskému, vinosadskému, šenkvickému, červenokamenskému, orešianskemu, viničnianskemu, suchovskému a na druhej strane hôr kuchynskému. Vôbec však nepoškodíme ich povesť, ak ich neopíšeme podrobnejšie.
Staré porekadlo hovorí, že bratislavské vinohrady sú najväčšie, svätojurské najlepšie, pezinské najkrajšie a modranské najúrodnejšie. Jediné, čoho sa pri toľkom množstve vína nedostáva tomuto kraju, je to, že z cudziny neprichádzajú takmer žiadni kupci a že vývoz do zahraničia naráža na neprekonateľné prekážky...“ ( viď publikáciu Matej Bel: O svätojurskom víne. Vydavateľstvo OBZOR, Bratislava 1984).
 
Záver state? Nie, nepovedzme, že je „podobnosť čisto náhodná“, hoci vinári vedia o predaji tuzemských kvalitných vín „svoje“!
Ešteže máme aj viacero povzbudzujúcich príkladov!
Napríklad podnikateľské úspechy bratislavského vinárstva Palugay – veď aj vo vraku stroskotaného zaoceánskeho parníka Titanic sa našlo veľké množstvo fliaš kvalitného vína s vinetami tejto bratislavskej firmy.
V súčasnosti viacerí slovenskí vinári získavajú za svoje značkové vína prestížne medzinárodné ocenenia – v Paríži, Viedni, ale aj vzdialenom Tokiu. Máme znamenitých šľachtiteľov nových odrôd napr. pani Dorotu Pospíšilovú, prosperujúce vinárstva napr. v Pezinku, Topoľčiankach, Rači, Modre, Nitre, v Doľanoch a Šintave pri Trnave, a ď. Máme vinárov – rytierov i majstrov aj uznávaných somelierov. V mnohých slovenských mestách aj obciach, v chotári ktorých sa dajú ľahko rozpoznať vinohrady, sa udržiavajú rázovité vinárske tradície. Odbor vinohradníctvo a vinárstvo sa dá študovať na strednej aj vysokej škole, pribúdajú tematicky zamerané knihy aj múzeá. Možno viete a možno aj nie, že vybrané vína z vinárstva VILLA VINO RAČA sa v súčasnosti vyvážajú až do Japonska.
 
Zlato v hrozne? Máme túto tému spracovanú aj v poetických textoch – možno si starší račianski vinohradníci a vinári ešte spomenú na pána Alexa Letenaya (1921-1996)? Podľa úvodného textu k výberu z jeho básní, uverejneného v zborníku Čriepky z domoviny (Vydavateľstvo FB, Bratislava 2004), boli jeho verše, plné životného optimizmu, známe nielen po račianskych viechach. Našiel iné slová, ako dávnejšie slovutný pán M. Bel, ale rovnako ako on nielen chváli, ale aj vystríha pred zradou na dne čaše, naplnenej zlatistým mokom:
 
Alex Letenay
Víno zlaté vinovaté
 
Ty si, víno, víno zlaté,
za to všetko vinovaté,
že som si ťa zamiloval
a som v tom až po uši.
Už len to som potreboval,
Tá láska ma zahluší.
 
Nohy viaže, hlavu múti,
napriek tomu stále chutí,
na jazyk sa sťa med lepí -
Láska je vždy chutná vec.
Pocit slasti veľkolepý
svadbou končí nakoniec.
 
Sľúbil som ja vínu, súdku,
spraviť z neho nezábudku,
len s ním budem v celom žití
kráčať proti nástrahám.
V nečase i v krupobití -
nezradím. To prisahám!
 
Výber z básne
Človek – obraz boží
 
Víno, ty mok zlatý,
nedovoľ mu opiť sa!
Nespozná ho mati,
bude z neho opica.
 
Oj, ty vínko z Rače,
tiež si taký potmehúd?
Čím viacej si sladšie,
tým viac na teba rastie chuť.
 
Čože človek zmôže
proti takej zradnosti?
Nik mu nepomôže,
pije, pije – z radosti!
 
Výber z básne
Oj, vínko, víno
 
Oj, víno, pravda tekutá,
zohreje ťa aj prekutá,
do žíl ti vleje odvahu,
premôžeš každú námahu
a šmaríš kamsi do kúta.
 
Oj, víno, báseň zo slnka,
na city veršom zabrnká,
na dušu prstom zaklope,
až zachveje sa teplom pokope,
stane sa z neho kaplnka.
 
Zlato v hrozne? História nášho kraja, celá jeho vinohradnícka a vinárska tradícia nám každý rok potvrdzuje, že napriek náročnej práci, napriek neľahkému podnikaniu, napriek sústavnému úsiliu o jej zachovanie je práve ona naším najrýdzejším vinárskym zlatom. Chvála a vďaka tým, ktorí túto tradíciu uchovávajú a ďalej rozvíjajú.
 
Na základe v texte uvedených literárnych zdrojov
spracovala D. Luknárová0 comments:

Zverejnenie komentára