Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11:05 AM
0
Šepkané nezábudkám
Na rozlúčku s pani Martou Prokešovou
 
Bola chvíľa – a kvety sa dievčine
tíško privraveli
rečou krehkosti, krásy
i tajných odkazov...
Črtali nebadane osud mladej ženy,
jej srdcu plnému tichej lásky, nehy.
 
Rozumieť kvetom?
A rozumieť človeku?
Ako ich túžby, prehovory
spletať do kytice ako do básne?
 
Hľa – život pevnou stuhou
citu a práce previazaný
odvíjal sa - plynul naplno:
Tvorivo, radostne!
 
Dnes tíško – blízki i vzdialení
kloníme hlavy
vo vďačnom zamyslení...
Slzám šepkáme spomienku
na ľudský osud,
čo sa práve naplnil –
 
A predsa ostáva v nás,
kvetmi a krásou – ovenčený.
 

S úctou, obdivom a vďakou
D. Luknárová

0 comments:

Zverejnenie komentára